CERTYFIKATY
 
       
                 

ATEST HIGIENICZY, wydawany przez PZH (Państwowym Zakładzie Higieny), Narodowy Institut Zdrowia Publiczego, Polska.

 

FLEXITALY posiada certyfikat dla systemu zarządzania jakością w procesie projektowania i produkcji elastycznych węży w oplocie i końcówek do węży zgodnie z normą EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niemiecką agencję Tüv Hessen.

 

 

Certyfikat zgodności z normami wymaganymi na rynku Federacji Rosyjskiej.

 

ACS (Attestation de conformité sanitaire) to certyfikat opracowany przez francuskie ministerstwo zdrowia potwierdzający spełnienie przez produkt norm sanitarnych i dopuszczający go do kontaktu z wodą używaną przez człowieka.

 

CSTB, naukowa i techniczna budynku Centrum, jest publiczną instytucją badawczą w sektorze budowlanym.